Honda EX5 – Raja Motosikal Kapchai Malaysia

    Honda EX5 telah menikmati kejayaan yang amat besar untuk 30 tahun yang lalu semenjak ianya diperkenalkan di negara kita. Dengan keperluan negara yang sentiasa bertambah untuk sejenis bentuk pengangkutan yang gagah, boleh diharap dan juga mampu dimiliki, motosikal EX5 telah membuktikan dirinya sebagai kuasa pendorong  utama di dalam Malaysia. Hingga hari ini, telah…

2015 Honda EX5 Dream FI – recognizable style, modern technology – RM4,299(kick), RM4,529(electric)

Boon Siew Honda has unveiled their latest model, the Honda EX5 Dream FI, its new generation of EX5 series. The Honda EX5 Dream FI is more powerful, offers dynamic performance, faster, safer, more striking and sportier in looks while retaining the features of practicality, quality, fuel-efficient and value for money. All the new and enhanced…