Quickshifters, adakah ianya diperlukan?

  • Apakah itu Quickshifters?
  • Adakah ia diperlukan penunggang?
  • Terdapatkah cara-cara yang lain untuk menukar gear?

Continue reading “Quickshifters, adakah ianya diperlukan?”